Cyflwyniad

Shwmae.

 

Aneirin dw i, Derwydd, Storïwr a Bardd, meistr y traddodiad llafar.

 

Tu fewn ein hymwybyddiaeth hynafol y mae’r bobl heb eiriau ysgrifenedig. Hi, Modron, tir y ddaear, a chwedleua’n hanes a chleddir ein cyfrinachau ynddi. Atsain ein calonnau yw ein cerddi am weithredoedd hanes cofiadwy.

Mam ddaear, y darparwr yw’r hon sydd yn rhoi’r gorffennol i’r rhai sydd am balu yn y presennol a’r dyfodol.

Camulos y Tywyll yw fy Nuw Rhyfel. Mae ganddo sawl enw (fel Arwan). Duw natur a ffrwythlondeb yw e hefyd.

Gwas y Silwriaid, fy llwyth, ac os deuwch chi o Forgannwg neu Went, o fy nheulu ydych. Croeso i bawb sydd angen gwasanaeth ein Hurddau Beirdd neu Dderwydd. Cynigir ein gwasanaethau am bris.

Ni, y beirdd, a chwedleua a llunio’n geiriau. Adroddwn ni hanes Amseroedd Arwyr a Brenhinoedd Gwent, hanes gwerin greddfol Gwent. Siaradwn ni yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dymunwn godi ymwybyddiaeth o’n diwylliant a thraddodiadau.