Amdanon ni

Yr Hyddgen yw enw ein grŵp. Grŵp hanes gwerin a theatr gymunedol ydym ni.

 

Nod y grŵp y dysgu a hybu llythrennedd, diwylliant a hanes byw Cymru trwy ddigwyddiadau theatr gymunedol ddwyieithog.

 

Does dim cynulleidfa, mae pawb yn cymryd rhan.

 

Hefyd, dyn ni ar Facebook, Linkedin a Twitter (gweler dolenni ar waelod y dudalen).

 

Defnyddio’r ffurflen hon i gysylltu â ni:

Success! Message received.