Camulos

Camulos dw i, Duw Rhyfel y Silwriaid, plentyn plentyn Don, un o’r rhai hynafol, call, disglair a chuddiedig.

Arglwydd Hela dw i, agwedd natur dynol a ffrwythlondeb. Mae gennyf sawl enw, Amaethon er enghraifft, nyrs hadau. Fe’m gelwir Gwyn Ap Nudd gan fy mhlant, y coed ifanc, Camulos gan y penaethiaid. Fi sy’n byw yn yr hen Dderwen, yr hyn ag amddiffyn Ynys Prydain.

Y derwyddon sy’n gofalu amdanynt. Amddiffynnydd Ynys Prydain dw i. Rhoddwyd cartref i Henwen, rhoddodd Henwen wenith a gwenyn i bobl Gwent fel tâl am eu caredigrwydd. Prawf oedd hyn i ddewis fy llwyth dewisol.

Ar ôl iddi adael, ganodd hi gath, ond stori arall yw hynny!

Dyma gerdd a adawais amdanynt.

Cân broffwydol Camulos

Ofn yw Camulos ym ymreudyddion dynion.

Fear is Ardduc (The Dark One) in the dreams of men.

 

Twym gallon i'r tylwyth ffyddlon.

Warm hearted to the faithful tribe.

 

Oer ei fwriad ator gelyn.

Cold is his intent toward the enemy.

 

Brwd ei ddial ar y bradwr.

Enthusiastic his revenge on the traitor.

 

Addewid adfywiad yw Camulos. 

Camulos' is the promise of rebirth.

 

Awgrynir gan sybryd arwel tirian a sws 'Don'.

 

Suggested by the gentle whisper on the breeze and the kiss of Don.

 

Gan-Aros Mae.