top of page
 

Ysgrifennwyd yn y 7fed ganrif tua 615 OC. Mae'n Frythonig gan y byddent wedi siarad yn hwyr yn yr Oes Haearn. Felly gwrandewch ar yr iaith Silur.

 
Written in the 7th century about 615 AD. It is Brythonic as they would have spoken in the late Iron Age. 
So hear the Silure language.
bottom of page